Toimintaterapeutit saattavat huomata, että oheisessa luettelossa on hyvin paljon samoja asioita, kuin Sensorisen Integraation häiriöiden kohdalla on havaittavissa. Emme ole kuitenkaan listanneet kaikkia SI -ongelmia tähän yhteyteen.

Refleksiohjauksella kuitenkin päästään helpottamaan SI:n taustalla piileviin syihin nopeasti ja tehokaasti.

Hermoston epätasapainotila aiheuttaa ongelmia, tässä joitakin tyypillisimpiä:

 

1. Yleisiä, oppimiseen vaikuttavia

 • oppimis- ja lukihäiriöitä, hitautta
  • vaikeuksia tai hitautta erityisesti lukemisessa tai sanallisissa matematiikan tehtävissä
  • vaikeuksia luettavan tekstin hahmottamisessa
  • vaikeus kuulla tai ymmärtää suullisesti annettuja ohjeita oikein
  • käsittää helposti väärin myös vitsit ja sanaleikit
  • tarvitsee ohjeiden toistamista, tarkistaa aina uudestaan kysymällä juuri kerrotun asian
 • vieraiden kielten tai matematiikan oppimisen vaikeutta
 • keskittymisvaikeuksia
  • oheistekemisen tarvetta
  • tarve piirustella sivut täyteen tunnilla tai kokouksissa
  • vaikeus löytää hyvää työskentely- tai istumisasentoa
 • koettua huonoa muistia
 • puhe- ja äännevirheitä
  • vieraiden kielten artikulointi vaikeaa
  • R / S / L ym. äännevirheet
  • pitkien ja lyhyiden vokaalien/konsonanttien erottelun vaikeutta

 

2. Aistitoimintoihin liittyviä

 • auditiivisen hahmottamisen ongelmia tai kuulon yliherkkyyttä
  • äänet tai niiden suunnat sekoittuvat
  • vaikeus erottaa äänteitä omasta tai toisen puheesta
  • puhuttu asia ei jää mieleen
  • pienetkin äänet häiritsevät keskittymistä
 • visuaalisen hahmottamisen ongelmia
  • eksyy helposti
  • avaruudellisen hahmotuksen vaikeutta, vaikeuksia koota ohjeen mukaan esim. legoja tai huonekaluja
 • tunnon yli- tai aliherkkyyttä
  • kiristävät vaatteet tai vaatteiden saumat haittaavat
  • housujen vyötärö tuntuu ikävältä
  • tunnon herkkyys vaihtelee: joinain päivinä kaikki tuntuu hankalalta, toisina ei mikään vaivaa
 • haju- ja makuaistin herkkyyttä

 

3. Motoriikan pulmia tai tasapainoon ja liikkeiden oppimiseen liittyviä vaikeuksia

 • liikunta on epämiellyttävää tai on tarve liikkua koko ajan
  • vaikeus tehdä liikkeitä hitaasti ja hallitusti
  • korvaa laadun nopeudella
  • jumppaliikkeet ja liikesarjat vaikeita oppia
  • taitojen kehitys yllättäen pysähtyy
  • kompastelee tai nyrjäyttää nilkkansa helposti
  • heikko reaktiokyky, loukkaantumisia myös urheilussa
  • palautuminen  on hidasta, kova väsymys koulun, treenien tai työpäivän jälkeen
 • suun motoriikan ja tunnon ongelmia
  • pureskelee kyniä, kynsiä, paidankaulusta
  • syö sotkuisesti, välttää joitain ruoka-aineita niiden koostumuksen vuoksi
  • kasvojen ilmeettömyyttä
  • hampaiden pesu hankalaa
  • puheterapian harjoitteet vaikeita

 

4. Muita vaikutuksia

 • motivoitumisen pulmia, alisuoriutumista
 • varuillaanoloa, huolehtimista ja hallinnan tarvetta
 • liiallista herkkyyttä, stressaantumista
 • kypsymättömyyttä ikäisiin nähden
 • vaikeuksia ystävyyssuhteissa, huonotuulisuutta
 • uniongelmia, yökastelua
 • itsetunnon haasteita