Refleksiohjaus on sinua varten, jos olet...

koululainen / opiskelija

Oppimisen pulmat, luki -vaikeudet - ja erilaiset puheen ja ääntämisen hankaluudet sekä aistisäätelyn vaikeudet lievittyvät tai poistuvat kohdennetuilla sensomotorisilla harjoitteilla. Oppimista hankaloittavat myös tarkkaavuuden säätelyn, muistin ja keskittymisen vaikeudet, jotka juontavat monesti hermoston epätasapainosta ja varhaisen sensomotorisen kehityksen keskeneräisyydestä joillakin osa-alueilla. Refleksiohjauksen menetelmin saadaan näihin, kuten moniin käyttäytymisen, arkuuden tai motivoitumisen haasteisiin apua ja lapsi tai nuori saa taidot käyttöönsä, etenee opinnoissaan ja selviytyy sosiaalisissa tilanteissa aiempaa helpommin. Sivuoireena esiintyykin usein iloisuutta ja tasapainoisuutta sekä harrastuksissa ja kaveripiirissä kukoistamista. Läpsy -hankkeeseen osallistuminen todisti Refleksiohjauksen tehokkaaksi myös syrjäytymisen ehkäisyssä.

Helpota oppimista ja keskittymistä

Oppiminen ja käyttäytyminen
mukana työelämässä

Työstressiä voi ehkäistä ja hoitaa, kun tietää oikeat keinot.
Omaa, sisäistä hermoston stressikuormaa vähentämällä myös ulkoisten stressitekijöiden vaikutus lievittyy. Kun ymmärrrys ihmisten erilaisuudesta kasvaa, vuorovaikutustilanteetkaan eivät herätä niin suuria tunteita ja työyhteisön toimintakyky kehittyy, työtyytyväisyys lisääntyy ja poissaolot vähenevät. Sensomotoriseen valmennukseen voidaan lisätä muita työhyvinvointia ja työssä jaksamista tukevia elementtejä kuten Rentoutumis- ja Suggestio-ohjausta ja NLP - couchausta. Lisäksi yksilö- ja ryhmätyönohjauksen avulla voidaan auttaa työntekijöitä, asiantuntijoita ja esimiehiä kehittymään työssään ja pitämään hyvää tekemisen meininkiä yllä koko työyhteisössä!

Lisää itsetuntemustasi ja helpota stressioireitasi

Kuntoutuksen ammattilainen

Kuntoutuksen ammattilaisena kohtaat asiakkaita, joilla on karkea- ja hienomotoriikan, aistien yhdentymisen, toiminnanohjailun, keskittymisen ja vireystason ylläpidon ongelmia tai puheen tuoton ja/tai ymmärtämisen haasteita, suun alueen motoriikan vaikeuksia ja tuntoon liittyviä pulmia. Kun sinulla on käytössäsi uusimpia konkreettisia menetelmiä em. oireiden poistamiseksi tai lievittämiseksi, kuntoutuminen on entistä mielekkäämpää. Yhteiskunnalle syntyy myös selkeitä kustannussäästöjä , kun terapioita voidaan toteuttaa entistä harvatahtisemmin ja lyhyemmän aikaa. Lue Teemun tarina siitä, kuinka hän seitsemän terapiavuoden jälkeen ei vielä pystynyt edes istumaan ilman tukea ja kuinka hän vihdoin, saatuaan opastusta refleksiharjoitteluun, alkoi kävellä, oppi pyöräilemään, osallistui välituntipeleihin ja sai kavereita - vain 3 kuukauden refleksiharjoittelun jälkeen! (Napsauta kuvaa! Tukiviesti 1/2015 s.20-22)

Nopeuta kuntoutumista

Yhteistyö

 

urheilija tai esiintyjä

Uusien taitojen oppiminen ja automatisoituminen helpottuvat, loukkaantumiset vähenevät ja suorituksista palautuminen nopeutuu, kun hermostosi toimii asianmukaisesti. Refleksijäänteiden myötä suorituksiin tulee mukaan kompensaatioliikkeitä, jotka vaikeuttavat asennon hallintaa ja aiheuttavat lihasvaivoja ja rasitusvammoja niin urheilijoilla kuin muusikoillakin. Ratsastajilla ja koiraurheilijoilla refleksit vaikeuttavat eläimen hallintaa, sillä ne reagoivat herkästi pieniin, tiedostamattomiin kehon ja raajojen asentoihin ja liikkeisiin.
Refleksiohjauksen lisäksi oman profiilisi ja yksilöllisten vahvuuksiesi tunnistaminen auttaa sinua käyttämään koko potentiaaliasi. Jännittämisen lievittyessä tuloksesi paranevat ja motivaatio ja ilo tekemiseesi säilyy.

Hyödynnä yksilölliset vahvuutesi

Toteutuneita projektejamme

 • Oppimisen läpäisy -hanke / Sasky

  Toisen asteen koulutuksen valtakunnallisen Läpsy -hankkeen tarkoituksena oli mahdollistaa syrjäytymis- tai opintojen keskeytysvaarassa olevien opiskelijoiden valmistuminen opinnoistaan. Olimme mukana Sastamalan koulutuskuntayhtymän projektissa, jossa etsittiin konkreettisia ja vaikuttavia keinoja tukea nuoria selviytymään opinnoistaan, vähentää poissaoloja ja estää syrjäytymistä. Suurin ilonaihe olikin, että kaikki valmennukseen aktiivisesti osallistuneet nuoret valmistuivat ammattiinsa, osa sai heti työpaikan ja osa innostui jopa hakeutumaan jatko-opintoihin.

 • Koulutukset

  Olemme toteuttaneet fysio- ja toimintaterapeuttien lisäkoulutusta lyhytkoulutuksina omana toimintana sekä Certified Senso Reflex Expertiksi valmistavaa koulutusta yhdessä Spinacor Oy:n kanssa. Olemme toimineet kouluttajina myös Sastamalan koulutuskuntayhtymän Saskyn Soster -sihteerien ammattiopinnoissa, joissa valokeilassa ovat olleet työyhteisössä toimiminen ja erilaisuuden ymmärtäminen itsensä tuntemisen ja kehittämisen kautta. Koulutuksiin on sisältynyt myös stressinhallinnan keinojen opettelemista. Erityisen antoisaa oli toimintamme Kehitysvammaisten tukiliiton ensitietokurssien kouluttajina.

 • Tyhy-päivät ja työyhteisökoulutukset

  Sensomotriikka yhdistettynä vuorovaikutustaitojen opiskeuun ja stressinhallintakeinoihin Tyhy -päivissä ja tilaisuuksissa lisää ymmärrystä työyhteisön toimintakulttuureita ja työskentelytapoja ja yksilöiden erilaisuutta kohtaan. Tyhy-päivissä otamme huomioon asiakkaan tarpeet, huumoria unohtamatta! Asiakkaitamme ovat olleet eri kokoiset yritykset ja yhteisöt, mm. Tuomiston Kartano, Sastamalan kaupunki, Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Servi, Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut Sotesi, Sastamalan koulutukuntayhtymä Sasky ja Suomen Ympäristöministeriö.

 • Koiraurheilijat

  Koirien kanssa tavoitteellisesti kilpailevat (Agility, Toko) ovat saaneet tukea työpajoissa ja koulutuspäivissä mentaalivalmennuksen keinojen lisäksi motoriikan hallintaansa ja oppineet tietoisesti mukauttamaan eri kilpailutilanteissa omia vahvuusalueitaan. Suuri hyöty on ollut oppia keinoja ottaa harjoittelussa käyttöön myös itselle epäedullisemmat toimintatyylit, jolloin ns. paha päivä tai itselle epäedullinen rata ei tule yllätyksenä. Yhteistyössä mukana ovat olleet mm. Koirakoulu ProCanis, koiranäyttelyjä järjestävä Pawdium sekä ShowHau Center.

Mistä tiedät, onko sinulla, lapsellasi tai asiakkaallasi refleksijäänteistä johtuvaa hermoston kuormitusta?

Listaan on koottu tyypillisimpiä oireita ja käyttäytymismuotoja, jotka usein liittyvät sensomotorisen perustan heikkouteen tai aistijärjestelmien kehittymättömyyteen. 

Kokemuksia valmennuksista

             Lue lisää asiakkaidemme kertomuksia!      Näpäytä reunimmaista saraketta!

Tulokset ovat aina yksilöllisiä. Usein ilmenee myös ennakko-odotuksia suurempia tai moninaisempia positiivisia vaikutuksia!

Motivoxin tyypit

Olemme Merja ja Kimmo Aalto, molemmat pitkän linjan toimintaterapeutteja, työkokemusta ja yhteiseloamme on kertynyt yhteensä pian jo kolmekymmentä vuotta!

Olemme näiden vuosien aikan pyrkineet kehittymään työssämme laaja-alaisesti ja löytämään asiakkaillemme suurimman mahdollisimman hyödyn. Joskus nämä ongelmanratkaisuyritykset ovat vieneet meidät myös totuttua laajemmille ja perinteitä kunnioittamattomille alueille.

Ratkaisujen etsinnäässä olemme aina olleet kriittisiä ja joskus uppiniskaisiakin uusia asioita kohtaan ja halunneet varmistua uusien käytänteiden todellisista hyödyistä. Niin myös nyt kyseessä olevan Sensomotorisen metodin ja käyttämämme Refleksiohjauksen kanssa.

Onhan täysin selvää, että mikään yksittäinen menetelmä ei tuo apua kaikille. Meidän tehtävämme onkin löytää kullekin sopiva tapa edetä opinnoissaan, työssään ja harrastuksissaan, omassa elämässään.

Työmme kautta olemme joutuneet omaksi yllätykseksemmekin huomaamaan, että Refleksiohjaus on yksi tehokkaimmista menetelmistä, jonka avulla omaa elämänlaatuaan voi parantaa.

Refleksiohjaus on kuin uimataito. Uintiakaan ei voi täysin ymmärtää vain lukemalla, veteen on mentävä 🙂

(Lue lisää aiheesta kohdasta Menetelmästä, kun se julkaistaan!)

MERJA
MERJA
Toimintaterapeutti, Certified Senso Reflex Expert, Mentaalivalmentaja
KIMMO
KIMMO
Toimintaterapeutti, Certified Senso Reflex Expert, Työnohjaaja

Hinnasto

Alkukartoitus

120€
 • KATTAVA ALKUKARTOITUS
 • REFLEKSIEN TESTAUS
 • HOITOSUUNNITELMA
 • ENSIMMÄISET HOITOLIIKKEET
 • kirjalliset KOTIOHJEET
 • SEURAAVAN KÄYNNIN VARAUS
 • VARAA AIKAA puolitoista tuntia
Varaa aika!

jatkokäynnit

a' 95€
 • edistymisen tarkistus
 • refleksitestaus
 • hoitoliikkeiden teko
 • uudet kotiohjeet
 • aikataulun tarkistus
 • varaa aikaa 45-60 min
Varaa aika!

Muistathan työnohjauksen! Ota yhteys Kimmoon, kaalto@motivox.fi tai 050-3409800