Sensomotorinen Valmentaja™ Karkku

Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville

  • toiminta- ja fysioterapeuteille

  • psykologeille

  • erityisopettajille ja -lastentarhanopettajille

Aloitusjakso syksy 2023

Nyt alkava koulutus on suunnattu erityisesti lasten ja nuorten parissa työskenteleville alansa ammattilaisille.

Sensomotorinen kuntoutus ja eritoten ymmärrys lapsuuden aikaisten spastisten ja primitiivirefleksien vaikutuksesta oppimiseen, käyttäytymiseen sekä hieno- ja karkeamotoristen taitojen kehittymiseen on avainasemassa näihin liittyvien vaikeuksien kattavassa arvioinnissa ja tehokkaassa ja taloudellisessa kuntoutuksessa.

Usein saatamme tuntea itsemme kädettömiksi, kun asiakkaamme tilanne ei jostain syystä enää etenekään toivotulla tavalla. Turhautumista lisää se, että saatamme nähdä lapsen tai nuoren potentiaalin ja pilkahduksia hänen taidoistaan, mutta jokin ikään kuin estää niiden esiin pääsyn ja kehityksen. Lapsi saattaa olla hyvin varautunut tai omaehtoinen tai hän kieltäytyy yrittämästä tai suuttuu hävitessään. Stressin ja vireystason säätelyn pulmat luovat näin omat haasteensa taitojen kehittymiselle.